Akcyza na pojazdy, interpretacje urzędowe

Interpretacja indywidualna dotyczaca podatku akcyzowego

sygnatura: ITPP3/443-168/09/JK

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, a następnie, po przemieszczeniu na terytorium Polski, zamierza dokonać jego sprzedaży przed złożeniem pierwszego wniosku o rejestrację pojazdu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka suma pieniężna stanowi podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, czy:

1. kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy za granicą czy

2. średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy…

Pełna treść klinij  tu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_